Nowy zestaw przeciwwstrząsowy - nie dla POZ

W obowiązującym od 1 sierpnia br. wykazie produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie znalazły się leki, które nie mogą być bezpiecznie podawane w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej - alarmuje Porozumienie Zielonogórskie, apelując o ich natychmiastowe usunięcie z wykazu.

Wykaz produktów leczniczych, jakie mają się znaleźć w zestawie przeciwwstrząsowym, stanowi załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia (rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie) i jest aktem prawnym obowiązującym m.in. podmioty POZ. Podczas ostatniej aktualizacji do wykazu dodano jednak kilka leków, które w opinii ekspertów Porozumienia Zielonogórskiego nie powinny się tam znaleźć, bo ich podawanie w warunkach przychodni może być śmiertelnie niebezpieczne dla pacjenta.

Wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Marek Twardowski przed laty jako wiceminister zdrowia odpowiadał w resorcie za departament polityki lekowej i farmacji. Pod jego nadzorem zmodyfikowano zestaw przeciwwstrząsowy obowiązujący w POZ.

- Chodziło o to, aby zawierał on tylko te produkty, które można w przychodniach stosować w sposób bezpieczny dla pacjenta i odpowiedzialny ze strony lekarza - mówi Marek Twardowski. - Dotyczy to m.in. takich leków, które należy podawać pacjentowi pod monitoringiem specjalistycznej aparatury, w jaką gabinety lekarzy POZ nie są wyposażone. W nowym, obowiązującym obecnie wykazie jednak znalazło się kilka takich leków. To np. Amiodaron, który podawany bez monitorowania na ekranie pracy serca może doprowadzić do nieprzewidzianych skutków ubocznych, np. migotania komór, czyli stanu bezpośrednio zagrażającemu życiu.

Wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego zwraca uwagę na jeszcze jeden, już pozamedyczny aspekt sprawy. To marnotrawstwo. By być w zgodzie z prawem, lekarz POZ będzie musiał kupować leki, których nie może stosować. A następnie utylizować, kiedy stracą ważność.

- Jest to zupełnie nieracjonalne - ocenia Twardowski. - Apelujemy do Ministerstwa Zdrowia o jak najszybsze usunięcie kontrowersyjnych pozycji z wykazu.Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2023 ePartner.pl - Zielona Góra 2023