Korzyści

Korzyści z uczestnictwa

Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej, w tym NFZ, organów samorządu terytorialnego oraz na arenie międzynarodowej, a także działanie na rzecz podwyższania standardu usług medycznych.

Ponadto zadaniami Związku są w szczególności:
 1. jednoczenie pracodawców wokół działań zmierzających do rozwoju gospodarczego kraju oraz realizacji ich wspólnych interesów;

 2. działanie na rzecz tworzenia i utrzymania spokoju społecznego w stosunkach pracy oraz szerzenie zasad etyki zawodowej;

 3. oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa socjalnego i gospodarczego organów władzy państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego wspierającego rozwój opieki zdrowotnej, jak również uwzględniającego prawa i interesy pracodawcy;

 4. współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców oraz organizacjami biznesu w kraju i za granicą;

 5. wspieranie działań członków Związku w zakresie prowadzonych przez nich rokowań układowych i zbiorowych, a także w prowadzonych sporach zbiorowych pracy;

 6. inicjowanie i ułatwianie członkom Związku nawiązywania kontaktów zagranicznych i współpracy gospodarczej z partnerami zagranicznymi;

 7. podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji i wiedzy Członków Związku w zakresie stosunków pracy, ekonomii, prawa, organizacji i najnowszych technologii;

 8. prowadzenie studiów i badań rynkowych, doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców;

 9. promowanie pracodawców będących Członkami Związku.


Cele i Zadania Federacji

Federacja ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów swoich członków wobec dysponentów publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych, związków zawodowych, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.Zadania

Zadaniem Federacji jest:

 1. Występowanie w interesie i na rzecz swoich członków.

 2. Działanie na rzecz tworzenia i utrzymywania spokoju społecznego w stosunkach pracy.

 3. Oddziaływanie na kształtowanie polityki zdrowotnej i ustawodawstwa dotyczącego interesów członków Federacji.

 4. Wspieranie członków w prowadzeniu polityki w zakresie rokowań warunków umów z dysponentami publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych.

 5. Kształcenie zrzeszonych pracodawców w sferze zarządzania, organizacji pracy, w sferze stosunków pracy oraz ustawicznego podnoszenia jakości usług.

 6. Prowadzenie studiów i badań rynkowych na rzecz członków Federacji.

 7. Integracja i ułatwienie wzajemnej współpracy pomiędzy członkami Federacji.

 8. Rozwój niepublicznej opieki zdrowotnej oraz wspieranie prywatyzacji w ochronie zdrowia.

 9. Budowanie wzajemnych więzi pomiędzy członkami Federacji a pacjentami korzystającymi z systemu ochrony zdrowia.

 10. Wspieranie działań mających na celu podnoszenie poziomu opieki zdrowotnej i jej rozwój.

 11. Ochrona prawna członków Federacji.
Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2024 ePartner.pl - Zielona Góra 2024