Stare wzory deklaracji powinny zachować ważność do 30 wrześniaPorozumienie Zielonogórskie interweniuje w sprawie nowych wzorów deklaracji, obowiązujących od 1 lipca br.

- Domagamy się i prosimy, aby minister zdrowia wydał jedyny możliwy i logiczny komunikat, że poprzednie wzory deklaracji wyboru w POZ będą ważne do 30 września br. - apeluje do MZ prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski i wiceprezes Marek Twardowski. Zgodnie z uzgodnieniami z Porozumieniem Zielonogórskim, nowy wzór został uproszczony w stosunku do obowiązującego do tej pory. Spełnienie swego postulatu w tej kwestii Federacja ocenia pozytywnie, ale sprzeciw budzi natychmiastowy sposób wprowadzenia formularzy - bez okresu przejściowego. Rozporządzenie wprowadzające nowe wzory deklaracji opublikowano 30 czerwca br ( http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000114301.pdf ), a obowiązuje ono już od 1 lipca. Nie ma zatem ani jednego dnia okresu przejściowego. Prezesi Porozumienia Zielonogórskiego zwracają uwagę, że był na to czas: konsultacje w tej sprawie trwały przecież od końca kwietnia, był jeszcze cały maj i czerwiec. Wprowadzenie w takim trybie nowych deklaracji spowoduje konieczność niszczenia dotychczasowych (każdy podmiot leczniczy POZ zawsze musi mieć deklaracje zakupione na pewien okres czasu), a ponadto wiele drukarni nie dostarcza jeszcze nowych wzorów. Jest jeszcze dodatkowy problem:
„W przyszłości mogliby zdarzyć się nadgorliwi urzędnicy, którzy przy kontrolach stwierdziliby, że wybór lekarza na starym wzorze deklaracji w dniu 1 lipca jest nieważny i wyciągnęliby wobec podmiotu leczniczego konsekwencje finansowe” - piszą Jacek Krajewski i Marek Twardowski do wiceministra Janusza Cieszyńskiego, prosząc jednocześnie o potraktowanie sprawy jako niezwykle pilnej.


Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2020 ePartner.pl - Zielona Góra 2020