Stanowisko Porozumienia Organizacji Lekarskich w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich z dnia 14 listopada 2018 r.
W związku z wprowadzeniem ustawą obligatoryjnego terminu wejścia w życie od 1 grudnia elektronicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy Porozumienie Organizacji Lekarskich postanawia:


1. Po konsultacjach z przedstawicielami środowiska lekarskiego utrzymać sposób orzekania o niezdolności do pracy przez lekarzy w postaci wypisywania zaświadczeń papierowych we wszystkich przypadkach utrudnień w realizacji zwolnień elektronicznych (e-zwolnień). Projekt druku odnośnego zaświadczenia jest załącznikiem do stanowiska POL.
2. Wezwać Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do podjęcia pilnej inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wycofania się z obligatoryjnego wprowadzenia e-zwolnień.
3. Wypisywanie e-zwolnień może być wprowadzone wyłącznie fakultatywnie i rozwijane w miarę uzyskiwania pełnej sprawności personelu, zabezpieczenia sprzętu i organizacji systemu informatycznego służącego temu celowi.
4. Wszystkie konieczne działania podejmowane w celu wypisywania elektronicznych zwolnień przez lekarzy muszą być skoordynowane w czasie w zakresie zapewnienia niezawodnej infrastruktury teleinformatycznej i uzgodnione ze środowiskiem lekarskim.
5. Przedwczesne wprowadzenie zaproponowanych przez MRPiPS i ZUS rozwiązań spowoduje dezorganizację systemu udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności w POZ i AOS oraz ograniczenie dostępności dla pacjentów, a także przy nieszczelności systemu, może narażać na ujawnienie tajemnicy lekarskiej.
6. Obie formy lekarskich zaświadczeń o niezdolności do pracy powinny być finansowane ze środków publicznych.
POL stoi na stanowisku, że Państwo powinno zapewnić odpowiednie warunki dla realizacji obligatoryjnych świadczeń. Członkowie naszych organizacji wyrażają wolę ewolucyjnej informatyzacji systemu ochrony zdrowia i aktywnego uczestniczenia w tym procesie.

Zal.zaswiadczenie.pdf

Naczelna Izba Lekarska
Polska Federacja Pracodawców Prywatnych Ochrony Zdrowia
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
Federacja Porozumienie Zielonogórskie
Załączniki

1. Zal.zaswiadczenie.pdf

Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2019 ePartner.pl - Zielona Góra 2019