UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

Koleżanki i Koledzy

W dniu 10.10.2009 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców POZ "Porozumienie Zielonogórskie".
Sala była wypełniona do ostatniego miejsca, a frekwencja niemal stuprocentowa.
W trakcie zebrania :


 1. Jednogłośnie przyjęto sprawozdanie Prezesa Wojciecha Perekitko z działalności Zarządu.

 2. Jednogłośnie przyjęto roczne sprawozdanie finansowe Skarbnika Jarosława Jernajczyka.

 3. Jednogłośnie przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytane przez Członka Komisji Waldemara Wolskiego

 4. Jednogłośnie podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców POZ "Porozumienie Zielonogórskie"

 5. Jednogłośnie podjęto uchwałę:


 6. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
  LUBUSKIEGO ZWIĄZKU LEKARZY PRACODAWCÓW POZ
  "POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE"

  DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE § 16 UST. 1 STATUTU WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW UCHWALA CO NASTĘPUJE


  §1

  PO PRZEPROWADZONEJ ANALIZIE OCENIAMY NEGATYWNIE PROJEKT ZARZĄDZENIA PREZESA NFZ W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW ZAWIERANIA UMÓW I REALIZACJI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA NA ROK 2010.
  ZAPROPONOWANE W PROJEKCIE ZARZĄDZENIA PREZESA NFZ WARUNKI CZYNIĄ NIEMOŻLIWYM CAŁY PROCES KONTRAKTOWANIA A TYM SAMYM ZLIKWIDUJĄ PACJENTOM W 2010 ROKU DOSTĘP DO LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
  WRAZ Z LEKARZAMI ZRZESZONYMI W FEDERACJI ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA "POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE", MAJĄCYMI POD SWOJĄ OPIEKĄ MILIONY PACJENTÓW, PRZEDSTAWILIŚMY PREZESOWI NFZ KOMPROMISOWE ROZWIĄZANIA.
  APELUJEMY O JAK NAJSZYBSZE ICH PRZYJĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROCESU KONTRAKTOWANIA UMÓW NA 2010 ROK


  §2

  UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM PODJĘCIA

 7. Po wyczerpaniu porządku zamknięto zgromadzenie.W imieniu zarządu pragnę podziękować Wam Wszystkim za zaufanie jakim nas obdarzyliście.
Daje nam ono siłę do dalszego działania.
Jedność jaką pokazaliśmy pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość.
Z pozdrowieniami w imieniu Zarządu LZLP POZ "PZ"
Wojciech Perekitko
Prezes.
Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2024 ePartner.pl - Zielona Góra 2024