OŚWIADCZENIE

Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie nie zgadza się na Warunki Ogólne Umów (OWU) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zaproponowane przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia.

W naszej ocenie OWU wyrażają monopolistyczną pozycję tej instytucji wobec wykonawców świadczeń zdrowotnych. Przewaga instytucjonalna NFZ jest podkreślana licznymi zapisami określającymi zobowiązania świadczeniodawców wobec płatnika. Brak zgody Funduszu na skuteczny wpływ świadczeniodawców na kształt umów i materiałów informacyjnych, od których tak naprawdę zależy jak on ma wykonywać swoje usługi tylko potwierdza głęboko zaburzoną relację stron na niekorzyść wykonawców usług zdrowotnych

Dokument w dużej mierze oparty na przedstawianych w poprzednich latach OWU w niewystarczającym stopniu usprawnia relacje pomiędzy NFZ a świadczeniodawcami, a tym samym nie zabezpiecza odpowiednio usług medycznych należnych pacjentom. Głęboka ingerencja w zarządzanie podmiotami opieki zdrowotnej, przy szczupłości środków jakimi dysponuje Fundusz nie pozwala na elastyczność działania menedżerów tych zakładów. W wielkim stopniu może się to odbić na jakości i dostępności świadczeń medycznych. Rygorystycznie kontrole zapewniające podobno szczelność systemu powodują poczucie zagrożenia dla codziennej działalności placówek opieki zdrowotnej. Groźba załamania bytu finansowego placówek w wyniku przewidzianych w OWU kar spowoduje maksymalne ubiurokratycznienie pracy lekarzy i wszystkich wykonawców świadczeń. Na tym ucierpi efektywność wykorzystania szczupłych przecież środków finansowych jakimi dysponuje system ochrony zdrowia a przede wszystkim pacjenci. W Ogólnych Warunkach Umów zapisano szereg możliwości wypowiedzenia umowy ze świadczeniodawcą, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Po raz kolejny potwierdza to traktowanie świadczeniodawcy przez NFZ nie jako równoprawna stronę umowy ale jako zastraszonego petenta.

Pomimo miesięcznej wytężonej pracy nad Ogólnymi Warunkami Umów udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Narodowy Fundusz Zdrowia okazał się głuchy na propozycje środowiska medycznego. Porozumienie Zielonogórskie liczy zatem na podjęcie odpowiednich decyzji przez Ministra Zdrowia.

Sekretariat PZ
Warszawa dn. 30.06.2005 r


Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2023 ePartner.pl - Zielona Góra 2023