04.12.2019
1. Mikrorachunek podatkowy przedsiębiorcy
21.11.2019
2. Nowe zasady wystawiania recept na leki psychotropowe lub odurzające
20.11.2019
3. Zasady refundacji flozyn
26.08.2019
4. Nowelizacja kpc-informacja prawna
06.06.2019
5. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
27.03.2019
6. Informacja dot. osób do kontaktu w spr. stwierdzania zgonu w powiatach woj. lubuskiego-aktualizacja
06.02.2019
7. Zmiana zasad udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta
14.01.2019
8. Nowe standardy opieki okołoporodowej
10.01.2019
9. Ustawa dot. tajemnicy lekarskiej
03.07.2018
10. Stosowanie Xarelto
21.02.2018
11. Karta Informacyjna E.M.I.
08.02.2018
12. Obowiązek sprawdzania nowo zatrudnianych pracowników w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
06.02.2018
13. Zwolnienia lekarskie do sanatorium
15.01.2018
14. Zmiany w prawie pracy od 2018r.
05.12.2017
15. Przypomnienie o obowiązku wypełniania kart zgłoszenia nowotworu złosliwego MZ/N-1a
29.11.2017
16. Przechowywanie dokumentacji medycznej
15.11.2017
17. Rozliczanie cudzoziemców
07.11.2017
18. Kontakty z firmami
03.11.2017
19. Postępowanie z odpadami medycznymi
02.11.2017
20. Odpłatność za wystawienie zaświadczenia na druku N-9
07.08.2017
21. Opinia prawna o drukach dla OIPiP
27.06.2017
22. Nowe zarządzenia Prezesa NFZ dla POZ od 1 lipca 2017
27.06.2017
23. Wydawanie zaświadczenia o lekarskim badaniu kwalifikacyjnym przed szczepieniem
03.04.2017
24. Środki zaopatrzenia medycznego dla dzieci niepełnosprawnych od urodzenia
17.03.2017
25. Jak w eWUŚ świadczeniodawca może sprawdzić status ubezpieczenia osoby bez nadanego pesela, a pracującej i ubezpieczonej w Polsce?

Z pytań do Zarządu... jeśli informacja jest przydatna, wydrukuj i zachowaj.

Jak w eWUŚ świadczeniodawca może sprawdzić status ubezpieczenia osoby
bez nadanego pesela, a pracującej i ubezpieczonej w Polsce?24.02.2017
26. Przegląd kas fiskalnych co 2 lata
03.02.2017
27. Komunikat - umowy zlecenia
02.02.2017
28. Badania dla specjalistów i szpitali
16.01.2017
29. Kalendarz Szczepień na 2017
16.12.2016
30. Karty szczepień noworodków - deklaracje - dzieci niezaszczepione
30.11.2016
31. Komunikat
12.07.2016
32. Uwaga na oszustów
10.06.2016
33. Poradnik zaświadczeń od lekarza POZ
19.11.2015
34. Program szczepień ochronnych na 2016
18.11.2015
35. Stwierdzanie zgonów
15.10.2015
36. Gruźlica-procedura
15.10.2015
37. Czas przechowywania deklaracji w POZ
01.10.2015
38. Zaświadczenia na basen i zajęcia dodatkowe
07.09.2015
39. Zaświadczenia na testy sprawnościowe dla kandydatów na strażaków i na policjantów
02.09.2015
40. Zaświadczenia na WF (w tym na basen)

Koleżanki i Koledzy

Przesyłam do wykorzystania w pracy bieżącej informację o zaświadczeniach na WF - opracował Sekretarz Zarządu Jarosław Kowalski.

Z pozdrowieniem
Marek Twardowski


25.08.2015
41. Szkolenia BHP u pracodawców
24.08.2015
42. Udostępnianie dokumentacji medycznej

OPINIA PRAWNA


24.08.2015
43. Niebieska Karta-procedury
21.08.2015
44. Karta Polaka uprawnia do porady lekarskiej w stanie nagłym
05.11.2014
45. Program szczepień ochronnych na 2015
02.10.2014
46. Rozp. zmieniające w spr. recept lekarskich

Koleżanki i Koledzy
Uprzejmie informuję, że od dnia 4.10.2014 wchodzi w życie nowe Rozporządzenie MZ w sprawie recept lekarskich.


Poniżej omówienie tego aktu prawnego z serwisu prawnego medycyny praktycznej (http://prawo.mp.pl/wiadomosci/show.html?id=107839 ) oraz pełny tekst rozporządzenia.
Pozdrawiam
Wojciech Perekitko22.09.2014
47. Rozp. środki odurzające

Koleżanki i Koledzy

Podając za MZ uprzejmie informuję, że w dniu8 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. Zmiany dotyczą zasad przepisywania leków zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe.

Pełny tekst rozporządzenia w załączeniu

Pozdrawiam

Wojciech Perekitko05.09.2014
48. Opinia prawna-badania kierowców

W załączeniu opinia prawna dotycząca rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.


13.05.2014
49. Rozp. w sprawie kierowania do uzdrowisk
20.11.2013
50. Program szczepień ochronnych na 2014

Koleżanki i Koledzy


26.09.2013
51. rozp.w spr. świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

27.05.2013
52. Rozporządzenie Ministra Zdrowia-zestaw przeciwwstrząsowy
27.05.2013
53. Rozporządzenie w sprawie kodów resortowych
16.11.2012
54. Program Szczepień Ochronnych na 2013

Szanowni Państwo


18.01.2012
55. Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
01.12.2011
56. Wyjaśnienie w spr. składek w ujęciu podatkowym

Koleżanki i Koledzy


29.11.2011
57. Program szczepień ochronnych na 2012

Koleżanki i Koledzy


17.11.2011
58. Zarządzenie ws. warunków zawierania i realizacji umów POZ

Zarządz. Nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17 listopada 2011 r. w spr. określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: poz17.11.2011
59. Rozporządzenie ws. wykazu chorób oraz wykazu leków bezpłatnych ryczałtowych i odpłatnych

rozp. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów med., które ze wzgl. na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością


17.11.2011
60. rozp. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające


17.11.2011
61. Rozporządzenie w sprawie limitów cen leków i wyrobów med.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością17.11.2011
62. rozp. w spr. wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych15.09.2011
63. Rozp. w spr. obowiązkowych szczepień ochronnych
13.01.2011
64. rozp. w sprawie dokumentacji medycznej

Koleżanki i Koledzy!


03.01.2011
65. Zarządzenie nr 87/2010
03.01.2011
66. Zarządzenie nr 74/2010
08.12.2010
67. Rozp. w spr. wzoru zaświad. lekarskiego zw. z przemocą w rodzinie

W załączeniu rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 października 2010 w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.


15.11.2010
68. Program szczepień ochronnych 2011

Koleżanki i Koledzy!


29.10.2010
69. Rozp. w sprawie świadczeń gwarantowanych
21.01.2010
70. Informator o lekach refundowanych

Koleżanki i Koledzy!


07.01.2010
71. Zarządzenie Nr 91/2009/DSOZ

Koleżanki i Koledzy!


10.11.2009
72. Program szczepień ochronnych na 2010

Koleżanki i Koledzy!


05.11.2009
73. Zarządzenie Prezesa NFZ nr 72/2009/DSOZ

Koleżanki i Koledzy!


21.09.2009
74. Rozporządzenie dotyczące sportowców

Koleżanki i Koledzy


31.07.2009
75. Dokumentacja medyczna

Koleżanki i Koledzy!


22.07.2009
76. Zarządzenie nr 27/2009 Prezesa NFZ

Koleżanki i Koledzy!

Poniżej zamieszczam zarządzenie nr 27/2009/DSOZ z dnia 26 czerwca 2009.

Z pozdrowieniami
Wojciech Perekitko
Prezes


13.07.2009
77. Zaświadczenia dla studentów

W załączeniu opinia prawna dotyczące wypisywania zaświadczeń na studia dla uczniów kontynuujących naukę, gdy zainteresowany chce otrzymać 4-6 zaświadczeń oryginalnych na różne uczelnie i nie mogą być to kopie. Czy lekarz POZ ma obowiązek wypisywania ich bezpłatnie??


17.03.2009
78. Rozp. z 23.02.09r. w spr. wykazu chorób
17.03.2009
79. Rozp. z 23.02.09r. w spr. wykazu leków
28.11.2008
80. rozp. w sprawie reklamy produktów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych.


07.11.2008
81. Zarządzenie nr 105/2008
22.10.2008
82. Kalendarz szczepień-zmiany
21.10.2008
83. Zarządzenie Prezesa NFZ 79/2008
19.08.2008
84. Informator o lekach refundowanych

Przedstawiam w załączeniu INFORMATOR RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ DLA LEKARZY
O LEKACH REFUNDOWANYCH.

Wojciech Perekitko
Prezes


31.07.2008
85. Instrukcja ewidencji oraz rozliczania świadczeń POCHP

W załączeniu przedstawiamy instrukcję ewidencji oraz rozliczania świadczeń POCHP w Pakiecie Świadczeniodawcy. Za udostępnienie w/w instrukcji dziękujemy Dolnośląskiemu Związkowi Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców.


31.07.2008
86. Ogólne warunki umów 2008

Proszę o zapoznanie się z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Tekst rozporządzenia + załącznik poniżej.

Wojciech Perekitko
Prezes


30.07.2008
87. Zarządzenie nr 51 Prezesa NFZ
27.06.2008
88. rozp.zmieniające-recepty lekarskie
23.04.2008
89. regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej-wzór II
16.04.2008
90. regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej-wzór I

Koleżanki i Koledzy


01.04.2008
91. Kalendarz szczepień ochronnych na 2008r.
27.03.2008
92. Nabycia nieruchomości od organu samorządu terytorialnego

Opinia prawna w sprawie bezprzetargowego nabycia nieruchomości od organu samorządu terytorialnego.


19.02.2008
93. Rozp.zmieniające-warunki sanitarne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej


10.01.2008
94. Opinia prawna w spr. przechowywania dokument. med.
08.01.2008
95. Zarz. nr 1/2008/DSOZ

Zarządzenie Nr 1/2008/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 4 stycznia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna22.12.2007
96. Zmiany w utrudniających regulacjach prawnych

Komunikat Rzecznika Prasowego w sprawie zmian w regulacjach prawnych które utrudniają pracę świadczeniodawcom


30.11.2007
97. wykaz badań diagnostycznych
30.11.2007
98. Zał. nr 8 do umowy POZ
30.11.2007
99. Kalendarz szczepień 2007
30.11.2007
100. opinia prawna w spr.ważności deklaracji
27.11.2007
101. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
23.11.2007
102. Rozp. MZ w spr. orzekania o czasowej niezdolności do pracy
23.11.2007
103. Rozp. MZ w sprawie recept lekarskich
23.11.2007
104. Rozporz. MZ-kwalifikacje poszcz. dyscyplin sportu
23.11.2007
105. rozporządzenie Ministra Sportu
23.11.2007
106. Rozp. MZ w spr. dokumentacji medycznej
22.11.2007
107. opinia prawna dot. postępowania w spr. pacjentów doprowadzanych przez Policję
22.11.2007
108. opinia prawna w spr.rezygnacji z leczenia pacjenta
22.11.2007
109. opinia prawna w spr.udostępnienia kopii dokumentacji medycznej NIK
22.11.2007
110. opinia GIS w spr. przechowywania i transportowania szczepionek
22.11.2007
111. opinia prawna w spr. kosztów przejazdu świadczeniobiorcy na leczenie uzdrowiskowe
22.11.2007
112. Zarządzenie w sprawie wzoru deklaracji
22.11.2007
113. Zasady transportu sanitarnego
22.11.2007
114. rozporządzenie w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny
21.11.2007
115. ustawa o zakładach opieki zdrowotnej
21.11.2007
116. ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty
21.11.2007
117. Rozporządzenie MZ-warunki sanitarne
Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2019 ePartner.pl - Zielona Góra 2019