23.10.2018
1. Informacja dot. osób do kontaktu w sprawie stwierdzania zgonu w powiatach woj. lubuskiego
03.07.2018
2. Stosowanie Xarelto
21.02.2018
3. Karta Informacyjna E.M.I.
08.02.2018
4. Obowiązek sprawdzania nowo zatrudnianych pracowników w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
06.02.2018
5. Zwolnienia lekarskie do sanatorium
15.01.2018
6. Zmiany w prawie pracy od 2018r.
05.12.2017
7. Przypomnienie o obowiązku wypełniania kart zgłoszenia nowotworu złosliwego MZ/N-1a
29.11.2017
8. Przechowywanie dokumentacji medycznej
15.11.2017
9. Rozliczanie cudzoziemców
07.11.2017
10. Kontakty z firmami
03.11.2017
11. Postępowanie z odpadami medycznymi
02.11.2017
12. Odpłatność za wystawienie zaświadczenia na druku N-9
07.08.2017
13. Opinia prawna o drukach dla OIPiP
27.06.2017
14. Nowe zarządzenia Prezesa NFZ dla POZ od 1 lipca 2017
27.06.2017
15. Wydawanie zaświadczenia o lekarskim badaniu kwalifikacyjnym przed szczepieniem
03.04.2017
16. Środki zaopatrzenia medycznego dla dzieci niepełnosprawnych od urodzenia
17.03.2017
17. Jak w eWUŚ świadczeniodawca może sprawdzić status ubezpieczenia osoby bez nadanego pesela, a pracującej i ubezpieczonej w Polsce?

Z pytań do Zarządu... jeśli informacja jest przydatna, wydrukuj i zachowaj.

Jak w eWUŚ świadczeniodawca może sprawdzić status ubezpieczenia osoby
bez nadanego pesela, a pracującej i ubezpieczonej w Polsce?24.02.2017
18. Przegląd kas fiskalnych co 2 lata
03.02.2017
19. Komunikat - umowy zlecenia
02.02.2017
20. Badania dla specjalistów i szpitali
16.01.2017
21. Kalendarz Szczepień na 2017
16.12.2016
22. Karty szczepień noworodków - deklaracje - dzieci niezaszczepione
30.11.2016
23. Komunikat
12.07.2016
24. Uwaga na oszustów
10.06.2016
25. Poradnik zaświadczeń od lekarza POZ
19.11.2015
26. Program szczepień ochronnych na 2016
18.11.2015
27. Stwierdzanie zgonów
15.10.2015
28. Gruźlica-procedura
15.10.2015
29. Czas przechowywania deklaracji w POZ
01.10.2015
30. Zaświadczenia na basen i zajęcia dodatkowe
07.09.2015
31. Zaświadczenia na testy sprawnościowe dla kandydatów na strażaków i na policjantów
02.09.2015
32. Zaświadczenia na WF (w tym na basen)

Koleżanki i Koledzy

Przesyłam do wykorzystania w pracy bieżącej informację o zaświadczeniach na WF - opracował Sekretarz Zarządu Jarosław Kowalski.

Z pozdrowieniem
Marek Twardowski


25.08.2015
33. Szkolenia BHP u pracodawców
24.08.2015
34. Udostępnianie dokumentacji medycznej

OPINIA PRAWNA


24.08.2015
35. Niebieska Karta-procedury
21.08.2015
36. Karta Polaka uprawnia do porady lekarskiej w stanie nagłym
05.11.2014
37. Program szczepień ochronnych na 2015
02.10.2014
38. Rozp. zmieniające w spr. recept lekarskich

Koleżanki i Koledzy
Uprzejmie informuję, że od dnia 4.10.2014 wchodzi w życie nowe Rozporządzenie MZ w sprawie recept lekarskich.


Poniżej omówienie tego aktu prawnego z serwisu prawnego medycyny praktycznej (http://prawo.mp.pl/wiadomosci/show.html?id=107839 ) oraz pełny tekst rozporządzenia.
Pozdrawiam
Wojciech Perekitko22.09.2014
39. Rozp. środki odurzające

Koleżanki i Koledzy

Podając za MZ uprzejmie informuję, że w dniu8 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. Zmiany dotyczą zasad przepisywania leków zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe.

Pełny tekst rozporządzenia w załączeniu

Pozdrawiam

Wojciech Perekitko05.09.2014
40. Opinia prawna-badania kierowców

W załączeniu opinia prawna dotycząca rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.


13.05.2014
41. Rozp. w sprawie kierowania do uzdrowisk
20.11.2013
42. Program szczepień ochronnych na 2014

Koleżanki i Koledzy


26.09.2013
43. rozp.w spr. świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

27.05.2013
44. Rozporządzenie Ministra Zdrowia-zestaw przeciwwstrząsowy
27.05.2013
45. Rozporządzenie w sprawie kodów resortowych
16.11.2012
46. Program Szczepień Ochronnych na 2013

Szanowni Państwo


18.01.2012
47. Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
01.12.2011
48. Wyjaśnienie w spr. składek w ujęciu podatkowym

Koleżanki i Koledzy


29.11.2011
49. Program szczepień ochronnych na 2012

Koleżanki i Koledzy


17.11.2011
50. Zarządzenie ws. warunków zawierania i realizacji umów POZ

Zarządz. Nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17 listopada 2011 r. w spr. określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: poz17.11.2011
51. Rozporządzenie ws. wykazu chorób oraz wykazu leków bezpłatnych ryczałtowych i odpłatnych

rozp. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów med., które ze wzgl. na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością


17.11.2011
52. rozp. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające


17.11.2011
53. Rozporządzenie w sprawie limitów cen leków i wyrobów med.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością17.11.2011
54. rozp. w spr. wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych15.09.2011
55. Rozp. w spr. obowiązkowych szczepień ochronnych
13.01.2011
56. rozp. w sprawie dokumentacji medycznej

Koleżanki i Koledzy!


03.01.2011
57. Zarządzenie nr 87/2010
03.01.2011
58. Zarządzenie nr 74/2010
08.12.2010
59. Rozp. w spr. wzoru zaświad. lekarskiego zw. z przemocą w rodzinie

W załączeniu rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 października 2010 w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.


15.11.2010
60. Program szczepień ochronnych 2011

Koleżanki i Koledzy!


29.10.2010
61. Rozp. w sprawie świadczeń gwarantowanych
21.01.2010
62. Informator o lekach refundowanych

Koleżanki i Koledzy!


07.01.2010
63. Zarządzenie Nr 91/2009/DSOZ

Koleżanki i Koledzy!


10.11.2009
64. Program szczepień ochronnych na 2010

Koleżanki i Koledzy!


05.11.2009
65. Zarządzenie Prezesa NFZ nr 72/2009/DSOZ

Koleżanki i Koledzy!


21.09.2009
66. Rozporządzenie dotyczące sportowców

Koleżanki i Koledzy


31.07.2009
67. Dokumentacja medyczna

Koleżanki i Koledzy!


22.07.2009
68. Zarządzenie nr 27/2009 Prezesa NFZ

Koleżanki i Koledzy!

Poniżej zamieszczam zarządzenie nr 27/2009/DSOZ z dnia 26 czerwca 2009.

Z pozdrowieniami
Wojciech Perekitko
Prezes


13.07.2009
69. Zaświadczenia dla studentów

W załączeniu opinia prawna dotyczące wypisywania zaświadczeń na studia dla uczniów kontynuujących naukę, gdy zainteresowany chce otrzymać 4-6 zaświadczeń oryginalnych na różne uczelnie i nie mogą być to kopie. Czy lekarz POZ ma obowiązek wypisywania ich bezpłatnie??


17.03.2009
70. Rozp. z 23.02.09r. w spr. wykazu chorób
17.03.2009
71. Rozp. z 23.02.09r. w spr. wykazu leków
28.11.2008
72. rozp. w sprawie reklamy produktów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych.


07.11.2008
73. Zarządzenie nr 105/2008
22.10.2008
74. Kalendarz szczepień-zmiany
21.10.2008
75. Zarządzenie Prezesa NFZ 79/2008
19.08.2008
76. Informator o lekach refundowanych

Przedstawiam w załączeniu INFORMATOR RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ DLA LEKARZY
O LEKACH REFUNDOWANYCH.

Wojciech Perekitko
Prezes


31.07.2008
77. Instrukcja ewidencji oraz rozliczania świadczeń POCHP

W załączeniu przedstawiamy instrukcję ewidencji oraz rozliczania świadczeń POCHP w Pakiecie Świadczeniodawcy. Za udostępnienie w/w instrukcji dziękujemy Dolnośląskiemu Związkowi Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców.


31.07.2008
78. Ogólne warunki umów 2008

Proszę o zapoznanie się z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Tekst rozporządzenia + załącznik poniżej.

Wojciech Perekitko
Prezes


30.07.2008
79. Zarządzenie nr 51 Prezesa NFZ
27.06.2008
80. rozp.zmieniające-recepty lekarskie
23.04.2008
81. regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej-wzór II
16.04.2008
82. regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej-wzór I

Koleżanki i Koledzy


01.04.2008
83. Kalendarz szczepień ochronnych na 2008r.
27.03.2008
84. Nabycia nieruchomości od organu samorządu terytorialnego

Opinia prawna w sprawie bezprzetargowego nabycia nieruchomości od organu samorządu terytorialnego.


19.02.2008
85. Rozp.zmieniające-warunki sanitarne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej


10.01.2008
86. Opinia prawna w spr. przechowywania dokument. med.
08.01.2008
87. Zarz. nr 1/2008/DSOZ

Zarządzenie Nr 1/2008/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 4 stycznia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna22.12.2007
88. Zmiany w utrudniających regulacjach prawnych

Komunikat Rzecznika Prasowego w sprawie zmian w regulacjach prawnych które utrudniają pracę świadczeniodawcom


30.11.2007
89. wykaz badań diagnostycznych
30.11.2007
90. Zał. nr 8 do umowy POZ
30.11.2007
91. Kalendarz szczepień 2007
30.11.2007
92. opinia prawna w spr.ważności deklaracji
27.11.2007
93. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
23.11.2007
94. Rozp. MZ w spr. orzekania o czasowej niezdolności do pracy
23.11.2007
95. Rozp. MZ w sprawie recept lekarskich
23.11.2007
96. Rozporz. MZ-kwalifikacje poszcz. dyscyplin sportu
23.11.2007
97. rozporządzenie Ministra Sportu
23.11.2007
98. Rozp. MZ w spr. dokumentacji medycznej
22.11.2007
99. opinia prawna dot. postępowania w spr. pacjentów doprowadzanych przez Policję
22.11.2007
100. opinia prawna w spr.rezygnacji z leczenia pacjenta
22.11.2007
101. opinia prawna w spr.udostępnienia kopii dokumentacji medycznej NIK
22.11.2007
102. opinia GIS w spr. przechowywania i transportowania szczepionek
22.11.2007
103. opinia prawna w spr. kosztów przejazdu świadczeniobiorcy na leczenie uzdrowiskowe
22.11.2007
104. Zarządzenie w sprawie wzoru deklaracji
22.11.2007
105. Zasady transportu sanitarnego
22.11.2007
106. rozporządzenie w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny
21.11.2007
107. ustawa o zakładach opieki zdrowotnej
21.11.2007
108. ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty
21.11.2007
109. Rozporządzenie MZ-warunki sanitarne
Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2018 ePartner.pl - Zielona Góra 2018