Apel do posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - NIE dla bylejakości!
Apelujemy do posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie w całości ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, w jej obecnym kształcie. Zdajemy sobie sprawę z potrzeby wprowadzenia ustawy o jakości i bezpieczeństwie, jednak obecnie proponowana forma jest szkodliwa dla medyków, a przede wszystkim dla pacjentów. Apelujemy o współpracę ze środowiskiem lekarskim i pacjenckim w zakresie przygotowania całkowicie nowej ustawy. Ta w obecnym kształcie jest jedynie zmarnowaną szansą na rozwój ochrony zdrowia w Polsce.

Projekt ustawy w obecnym kształcie nie wprowadza oczekiwanych standardów bezpiecznego wykonywania zawodów medycznych. Presja karna spowoduje jedynie odpływ kadry medycznej, co już dzisiaj jest istotnym problemem systemu ochrony zdrowia. Nieumyślne naruszenie standardów przez osobę wykonującą zawód medyczny będzie traktowane jak przestępstwo. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że osoba zgłaszająca potencjalne zdarzenie niepożądane będzie objęta specjalną ochroną przed odpowiedzialnością karną. Ten zapis grozi ryzykiem zbyt dużej dowolności i bezkarności w zgłaszaniu uwag w stosunku do pracy lekarzy i może przerodzić się w masowy atak niepodyktowany merytorycznymi przesłankami.

Ponadto z mechanizmu świadczenia kompensacyjnego przyznawanego bez konieczności procesu sądowego będą mogli skorzystać tylko ci pacjenci, którzy doznali szkody podczas leczenia szpitalnego, a więc pacjenci korzystający z innych placówek medycznych będą tego prawa pozbawieni. Oznacza to, że tylko część pacjentów będzie uprzywilejowana, co wprowadza nierówności w prawach pacjenta.

Ustawa nie jest zbiorem oczekiwanych standardów bezpiecznego wykonywania zawodów medycznych. Ma na celu podział społeczeństwa, doprowadzi do odpływu kadry medycznej i spowoduje jeszcze większy kryzys w ochronie zdrowia.
Zdrowie Polaków nie powinno być kartą przetargową w kampanii wyborczej ani przedmiotem sporów politycznych. Wszyscy powinniśmy mieć na uwadze przede wszystkim dobro pacjentów.

Deklarujemy wsparcie i gotowość do dyskusji o kształcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta wierzymy, że posłom – przedstawicielom Polaków, zależy na komforcie i bezpieczeństwie obywateli, dlatego ustawa w obecnej formie powinna zostać odrzucona. Wspólnie podejmijmy prace nad ustawą o rzeczywistej jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia.

Jacek Krajewski
Prezes Federacji Porozumienie ZielonogórskieDodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2023 ePartner.pl - Zielona Góra 2023