Dobre obyczaje ministra zdrowia? To raczej eufemizmByło źle, ale jest coraz gorzej. Komunikowanie się ministra zdrowia z lekarzami i świadczeniodawcami POZ jest na dramatycznie niskim poziomie. - Od dawna nikt z resortu zdrowia niczego z nami, nie konsultuje, nie pyta o zdanie, nie chce usłyszeć naszej opinii. Efektem są nieprzemyślane - delikatnie mówiąc - decyzje utrudniające nam codzienną pracę – mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

- Dlatego obawiamy się, że ta cienka linia, która nas dzieli, zostanie przekroczona i trudno będzie potem odbudować nasze relacje. Uznaliśmy więc, że musimy reagować. Wystosowaliśmy list do ministra zdrowia, w którym zwracamy uwagę na brak profesjonalizmu i dobrych obyczajów we wzajemnych relacjach. A w zasadzie nie wzajemnych, tylko w stosunku do nas, lekarzy POZ zrzeszonych w Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. Bo to my jesteśmy zaskakiwani złymi decyzjami ministra. To nas minister nie informuje o planowanych zmianach. To z nami nie liczy się minister zdrowia podejmując strategiczne dla nas decyzje. A są to decyzje ważne dla nas i naszych pacjentów. Postępowanie ministra zakłóca naszą pracę, wprowadza do naszych poradni chaos, tak trudny do opanowania w obecnej i tak trudnej sytuacji. Mamy nadzieję, że minister przejrzy na oczy. Oceni swoje postępowanie i wróci do dobrych praktyk - dialogu, rozmowy, konsultacji. W cywilizowanym świecie, to podstawa komunikacji – mówi Jacek Krajewski prezes Porozumienia Zielonogórskiego. 


Pełna treść listu do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Panie Ministrze,

Profesjonalizm i dobre obyczaje niezbędne w zarządzaniu krajowym systemem opieki zdrowotnej stworzyły tradycję wzajemnego szacunku pomiędzy dotychczasowymi ministrami zdrowia a sektorem, w którym działają członkowie Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Podejmowane przez centralę resortową decyzje były zawsze konsultowane z tymi, których miały dotyczyć – próby autokratycznego zarządzania zawsze wprowadzały chaos i szkodziły pacjentom. 

Tymczasem po raz kolejny odnotowujemy Pańskie lekceważące traktowanie nas i naszego doświadczenia w pracy – przypominamy, że dłuższego, niż kadencja któregokolwiek z ministrów zdrowia. 

Przykładami - poniższe wydane przez Pana w niedawnym czasie rozporządzenia:
nakazujące lekarzom POZ zbadać osobiście każdego pacjenta po 60-tym roku życia, u którego stwierdzono zakażenie COVID-19. Także podczas wizyty domowej;
ustalające, że zmiany zarządzeń Prezesa NFZ będą automatycznie wiązać świadczeniodawców, w tym POZ, bez konieczności aneksowania umów za zgodą obu stron; 

oraz ostatni projekt rozporządzenia przerzucający na lekarzy POZ testowanie pacjentów w kierunku COVID-19.

Ponieważ takie postępowanie, zwłaszcza w obecnej sytuacji, zakłóca funkcjonowanie POZ i może zagrozić bezpieczeństwu pacjentów, apelujemy o powrót do fundamentów kultury zarządzania oraz kierowanie się zasadą: „Trzeba szanować ludzi, żeby zasłużyć na szacunek”.

Jacek Krajewski – Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.
Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2023 ePartner.pl - Zielona Góra 2023