Ustawa o cmentarzach wzbudza niepokój lekarzy POZ. KONIECZNE SĄ ZMIANY!- Nowa ustawa wymaga ode mnie rzeczy niemożliwych. Rozdwojenia - mówi Joanna Zabielska - Cieciuch, ekspert Porozumienia Zielonogórskiego, wiceprezes Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców PZ.

Wszystko wskazuje na to, że nowe regulacje nie tylko nie pomogą, ale wręcz utrudnią lekarzom życie. Będą mieli nie tylko więcej obowiązków, ale też nie wiedzą jak mają swoją pracę zorganizować, żeby sprostać zapisom w ustawie.

O potrzebie nowych regulacji prawnych mówi się w Polsce od....kilkudziesięciu lat. Nowy dokument ma zastąpić ustawę o cmentarzach i pochówku zmarłych z...1959 roku. Wtedy były inne uwarunkowania, inna rzeczywistość prawna i organizacyjna. Zapisy sprzed ponad 60 lat to najprawdopodobniej najstarsza ustawa w Polsce. Nie mówiąc już o tym, że absolutnie nie przystająca do rzeczywistości 2021 roku. Ale nowe przepisy wzbudzają więcej wątpliwości.

Szacuje się, że w Polsce jest rocznie ok. 150 tys. zgonów tzw. domowych i tylko 20 tys. niespodziewanych, w miejscach publicznych. Koroner, którego powinien powołać starosta, będzie się zajmował tylko tymi 20 tys. zgonów. Reszta - lwia część - przypadnie - jako obowiązek! - lekarzom rodzinnym. Nowe przepisy regulują bardzo dokładnie jakie są obowiązki lekarza rodzinnego wobec pacjenta, który zmarł w domu, a był zarejestrowany w konkretnej poradni POZ.

- Ustawa wykorzystuje bliskie relacje między lekarzem POZ a pacjentami i ich rodzinami. Często jesteśmy sąsiadami, mijamy się na ulicy i w sklepie, więc jak zdarzy się taka tragedia jak zgon nie odmówię nikomu pomocy. I moi koledzy też - mówi Joanna Zabielska, ekspert Porozumienia Zielonogórskiego. - Zgonu - jak wiadomo - nie da się przewidzieć. Więc sytuacja jest nagła i niespodziewana. Rodzina informuje o śmierci swojego bliskiego mnie - lekarza POZ i ja - bez względu na to, ilu mam zapisanych pacjentów, ilu czeka na poradę przez gabinetem i z jakimi problemami, np. z wynikami dotyczącymi choroby onkologicznej czy z gorączkującym dzieckiem - muszę wszystko zostawić i jechać stwierdzić zgon. A to może trwać nawet kilka godzin, bo może być w oddalonej o 30-40 km. miejscowości - mówi Joanna Zabielska, ekspert Porozumienia Zielonogórskiego.

Jeśli dzieje się tak w dużych poradniach to jest szansa na to, że inny lekarz nieobecnego zastąpi. Ale w wielu miejscach w Polsce poradnie POZ są małe, zaledwie 1-2 osobowe i na zastępstwo nie ma tam co liczyć.
- W piątki jestem sama w poradni i jak coś takiego się stanie nie wiem co zrobić. Dlatego proszę ustawodawców o wskazówki jak mam zorganizować pracę, żeby nie narazić zdrowia i życia swoich pacjentów i nie narazić siebie na skargi pacjentów do NFZ, rzecznika praw pacjenta czy Ministerstwa Zdrowia za zaniedbania wobec świadczeniobiorców - mówi ekspert. - W ustawie nie przewidziano bowiem jak lekarz rodzinny ma pogodzić obowiązki wobec żywych i zmarłych pacjentów. Ustawa w takim kształcie uderza i w lekarzy rodzinnych i w samych pacjentów. Także finansowo, bo dokładnie wyceniona jest praca koronera.

Koronerowi z tytułu wykonywania umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 738 zł za każde stwierdzenie zgonu i sporządzenie karty zgonu. Dodatkowo otrzyma on 49 zł za dobę za "gotowość" oraz 250 zł ryczałtu na zakup środków ochrony osobistej. Lekarz może też liczyć na zwrot kosztów dojazdu do osoby zmarłej. Natomiast dla lekarzy POZ - za wypełnienie ok. 150 tys. aktów zgonu - nie przewidziano żadnych źródeł finansowania. W ustawie mówi się o tym, że lekarzowi POZ należy się wynagrodzenie, ale... świadczeniodawca sam musi znaleźć na to środki.
Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2024 ePartner.pl - Zielona Góra 2024