Lekarz ma leczyć, a nie liczyćPorozumienie Zielonogórskie po raz kolejny zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia i prezesa NFZ o uporządkowania sposobu refundacji leków w Polsce. Obowiązek określania poziomu refundacji na recepcie miał być zdjęty z lekarzy wraz z przejściem na e-receptę, nie później niż do końca 2019 roku. Do tej pory nic się nie zmieniło.
- Lekarze nie powinni być taryfikatorami odpłatności przez pacjentów - mówi wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Marek Twardowski. - Mają skupić się na leczeniu chorych, a nie zajmować się poziomem refundacji, w dodatku ze świadomością, że za najmniejszy błąd mogą być ukarani. Nadal w całej Polsce pracownicy NFZ nękają świadczeniodawców karami za uchybienia w refundacji do pięciu lat wstecz wraz z odsetkami. Jeden z najbardziej bulwersujących w ostatnim czasie przykładów dotyczy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Fundusz zażądał zwrotu 9 zł 10 gr, na którą to olbrzymią stratę naraził nasze państwo nieżyjący już lekarz. Niestety nie udało się od niego dowiedzieć, czy pobrał od pacjenta oświadczenie o ubezpieczeniu, a jeśli tak to gdzie je umieścił…

Marek Twardowski zauważa, że w żadnym innym europejskim kraju lekarze nie zajmują się refundacją leków. Ponadto minister zdrowia zobowiązał się do zniesienia tego obowiązku już na początku 2018 roku, podpisując porozumienie z rezydentami. Według § 16 tego dokumentu, minister miał przedstawić Radzie Ministrów stosowne projekty aktów prawnych w tej sprawie do końca 2018 r., a zmiany miały wejść w życie wraz z przejściem na e-recepty, nie później jednak niż do końca 2019 r. Określone w porozumieniu terminy dawno minęły. W piśmie do MZ i NFZ Porozumienie Zielonogórskie kwestionuje twierdzenia kolejnych ministrów zdrowia, że refundacji nie można uporządkować jednoczasowo, gdyż wiązałoby się to ze zbyt dużymi kosztami. Federacja zapewnia, że nie jest to prawdą i deklaruje pomoc swoich ekspertów w rozwiązaniu tej kwestii.Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2023 ePartner.pl - Zielona Góra 2023