E-recepta21 listopada 2019 r., w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej miało miejsce spotkanie Prezydium NRL z Januszem Cieszyńskim podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia. W spotkaniu udział wzięła zaproszona delegacja Federacji Porozumienie Zielonogórskie, prezes Jacek Krajewski i wiceprezes Tomasz Zieliński.

Dyskusja koncentrowała się wokół mającego wejść w życie z początkiem 2020 roku obowiązku wystawiania recept w postaci elektronicznej. Za kluczowe należy uznać ustalenie, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, wystawienie w przypadku braku dostępu do Systemu Informacji Medycznej recepty w postaci papierowej jest uprawnieniem osoby wystawiającej receptę, zabezpiecza potrzeby pacjenta i nie jest obarczone ryzykiem sankcji. Brak jest również powodów, dla których recepta taka mogłaby spotkać się z odmową realizacji.

Strona lekarska podkreśliła, że dokonywane przez placówki medyczne inwestycje w zakup oprogramowania wymagają pewności co do trwałości i bezpieczeństwa gromadzonych w nim danych osobowych i danych o leczeniu. Z tego względu przypomniano, że PNRL domaga się stworzenia przez Ministerstwo Zdrowia warunków do migracji danych, procedura ta jest niezbędna dla zachowania prawa pacjenta do dokumentacji medycznej i elementarnym wymogiem konkurencyjności na rynku oprogramowania medycznego. Strona lekarska uzyskała zapewnienie ministra Cieszyńskiego, że w toku dalszych prac nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. rodzajów i wzoru dokumentacji medycznej postulat ten będzie uwzględniony. Jednocześnie Ministerstwo zobowiązało się do pełnej współpracy ze środowiskiem lekarskim podczas wdrożeń.


Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2021 ePartner.pl - Zielona Góra 2021