Nie ma kryteriów oceny zdrowia kandydatów na ławnikówCzy sądowy ławnik ma mieć zdrowe serce i stawy, dobry wzrok, czy może coś zupełnie innego? Tego nie wiadomo. Jednocześnie prawo wymaga od kandydata na tę funkcję zaświadczenia od lekarza POZ. Ustawodawca jednak nie określił w tym przypadku kryteriów zdrowotnych. Problem nie jest nowy, a powraca regularnie gdy ławnikom kończy się kadencja. Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia.

30 czerwca br. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do sądów okręgowych i rejonowych. Według ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, kandydat na ławnika musi spełnić kilka kryteriów, w tym zdolność do pełnienia tych obowiązków ze względu na stan zdrowia. Ustawa nakłada na niego także obowiązek dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wystawionego przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Joanna Szeląg dostrzega w tych przepisach nieścisłości i poważne luki.
- W mojej ocenie, zajęcie ławnika należy traktować tak samo jak inne prace (pamiętajmy, że ławnik ma taki sam głos, jak sędzia), więc zaświadczenie powinien wystawiać lekarz medycyny pracy – mówi Joanna Szeląg. - Kolejne zastrzeżenie dotyczy kwestii fundamentalnej, niezależnej od tego, kto powinien wystawiać zaświadczenia. Nie określono kryteriów zdrowotnych dla tej grupy ani przeciwskazań. Traktując sprawę zdroworozsądkowo, można by za przeciwskazanie uznać np. demencję czy zaburzenia psychiczne. Jednak nałożenie obowiązku orzekania o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji, bez określenia tych przeciwwskazań, powinno być niedopuszczalne - dodaje.

Joanna Szeląg przypomina, że tak czy inaczej za zaświadczenie kandydat musi zapłacić, co określa Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 162 par. 7a). Opłata ma być zgodna z cennikiem, a zatem w każdej przychodni może być inna, w zależności od zapisów w regulaminie porządkowym przychodni.
- Podsumowując, nie ma uzasadnienia, by przed początkiem nowej kadencji tysiące osób w całej Polsce przychodziło do przychodni POZ, generując kolejki i zajmując miejsce osobom chorym i naprawdę potrzebującym pomocy lekarskiej – mówi Joanna Szeląg. - Jeśli faktycznie ktoś chce sprawdzić spełnianie kryteriów zdrowotnych do pełnienia określonej funkcji, należy te kryteria określić, a kandydata skierować do lekarza medycyny pracy. W innym wypadku jest to tylko mnożenie niepotrzebnych i nic nie wnoszących papierów - dodaje.


Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2019 ePartner.pl - Zielona Góra 2019