Stanowisko przedstawione na spotkaniu z Minister Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejWarszawa, dnia 4 kwietnia 201 8 roku.

Pani Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Elżbieta Rafalska


Reprezentując na dzisiejszym spotkaniu środowisko lekarzy, pracodawców i właścicieli podmiotów leczniczych skupionych w Naczelnej Izbie Lekarskiej, Federacji Porozumienie Zielonogórskie i Ogólnopolskim Związku Zawodowym Lekarzy oświadczam, że stanowisko w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich jest wspólne i niezmienne.

Środowiska te nie akceptują 1 lipca 2018 roku jako terminu początku obligatoryjnego wypisywania przez lekarzy e-zwolnień.

Obecny stan infrastruktury informatycznej w Polsce, szczególnie w rejonach wiejskich małych miast nie gwarantuje bezpiecznego i bezawaryjnego funkcjonowania tego projektu.

Późne, bo dopiero od 23 lutego, rozpoczęcie prac nad stworzeniem środowiska testowego w celu przygotowania aplikacji gabinetowych do obsługi elektronicznych zwolnień powoduje skrócenie okresu wdrażania tego oprogramowania w podmiotach leczniczych. Projekt tak raptownego wprowadzania e-zwolnień nasili problemy kadrowe w systemie opieki zdrowotnej. Ciągle nakładanie nowych obowiązków, szczególnie na lekarzy POZ, gdzie wypisuje się najwięcej zwolnień, spowoduje nasilenie wyjazdów młodych lekarzy za granicę i niechęć do podejmowania pracy w podstawowej opiece zdrowotnej.
Naczelną zasadą organizacji systemu ochrony zdrowia jest, aby lekarze diagnozowali i leczyli pacjentów, a biurokracją, w tym wypisywaniem druków e-ZLA, powinien zajmować się personel pomocniczy. W tym celu należy takie osoby wyszkolić, zatrudnić w podmiotach leczniczych i zapewnić ich finansowanie. Aby wprowadzić to rozwiązanie należy zatem wcześniej poczynić inwestycje w sprzęt i kadry medyczne.

Nie przeprowadzono pilotażu zaproponowanego rozwiązania na dużej populacji np, jednego województwa, co stawia pod znakiem zapytania wystarczający stopień przepustowości platformy PUE ZUS w sytuacji wykorzystywania jej przez wszystkich piszących zwolnienia w Polsce w jednym czasie.

Niepowodzenie tego projektu zagrozi realizacji całej strategii e-zdrowia.

Odpowiedzialność za opóźnienia i niepowodzenia spowodowane źle i pośpiesznie wprowadzonym projektem elektronicznych zwolnień spadnie na lekarzy, a skutki odczują pacjenci. Forsowane rozwiązań „na silę" spowoduje efekt odwrotny od zamierzonego. Projekt e-zwolnień powinien być realizowany po 1 lipca 2018 r. jako fakultatywny dla lekarzy, a nie obligatoryjny. Naszym zdaniem, korzyści z wypisywania zwolnień w sposób elektroniczny, po wyeliminowaniu wszelkich niedogodności, po pewnym czasie spowodują przystąpienie lekarzy do tego programu.

W załączeniu przedkładam dwa stanowiska w sprawie e-zwolnień:

1. Stanowisko Porozumienia Organizacji Lekarskich ws. e-zwolnień
2. Stanowisko Porozumienia Organizacji Lekarskich ws. wydawania przez ZUS druków zwolnień lekarskich

W imieniu:
Naczelnej Izby Lekarskiej
Federacji Porozumienie Zielonogórskie
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Piotr Watoła


Załączniki

1. stanowisko_w_sprawie_e_zla.pdf

2. stanowisko_w_sprawie_wydawania_przez_zus_drukow_zla.pdf

Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2018 ePartner.pl - Zielona Góra 2018