Stanowisko w sprawie e-ZLA
STANOWISKO
Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
Porozumienie Zielonogórskie
w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, zrzesza ponad 2 500 świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z terenu całego kraju, pracujący w jej strukturach lekarze wystawiają każdego dnia dziesiątki tysięcy zwolnień lekarskich, będąc żywotnie zainteresowani stanem ustawodawstwa w tym zakresie.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie proponuje wprowadzenie elektronicznego systemu wystawiania zwolnień lekarskich jako fakultatywnego, a nie obligatoryjnego rozwiązania dla lekarzy w Polsce. Nasza konstruktywna propozycja obejmuje:

1. Zniesienie obowiązkowego wprowadzenia zwolnień elektronicznych od 01.07.2018 r.

2. Wprowadzenie fakultatywności posługiwania się zwolnieniami elektronicznymi, jako systemem równoległym do obowiązującego obecnie (zwolnienia „papierowe”).

Federacja Porozumienie Zielonogórskie proponuje uwzględnienie takich zmian prawnych, które pozwolą lekarzom nie mającym skomputeryzowanych przychodni na wystawianie zwolnień w dotychczasowej formie.

Proponujemy, by e-zwolnienia były dostępne powszechnie, ale nie jako forma obligatoryjna, lecz jako fakultatywna, funkcjonująca równolegle do obecnej. W efekcie, w miarę upływu czasu, dopracowania sposobu działania systemów informatycznych, po wyeliminowaniu wszelkich błędów i niedogodności, sami lekarze będą chętnie przechodzić na nowy system widząc w nim wymierne korzyści.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie proponuje więc wprowadzenie od 1 lipca 2018 r elektronicznego systemu wystawiania zwolnień lekarskich jako fakultatywnego, a nie obligatoryjnego rozwiązania dla lekarzy w Polsce.


Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2018 ePartner.pl - Zielona Góra 2018