Nie ma pomysłu na opiekę senioralnąW całej Polsce jest zaledwie 18 oddziałów geriatrycznych, a kilkuset czynnych lekarzy geriatrów nie jest w stanie sprostać ogromnym potrzebom opieki nad starszymi pacjentami. Najważniejsze jednak jest to, że mimo nieustannego starzenia się społeczeństwa, brakuje pomysłu na systemową opiekę senioralną. To główne wnioski z konferencji "Wizja zdrowia - diagnoza i przyszłość" , zorganizowanej w tym tygodniu przez wydawnictwo Termedia. Wśród ekspertów, dyskutujących o przyszłości opieki senioralnej w Polsce, był Jacek Krajewski, prezes Porozumienie Zielonogórskiego. W panelu uczestniczyli także: prof. Tomasz Kostka, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii, prof. Tomasz Grodzicki, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM w Krakowie, prof. Piotr Jankowski z Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, prof. Jarosław Drobnik, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, wiceminister zdrowia Zbigniew Król. Liderzy opinii próbowali odpowiedzieć na pytania, jakie są zachodnie modele opieki senioralnej warte do naśladowania w Polsce, jak zoptymalizować senioralną listę leków refundowanych i czy model "lekarz rodzinny - lekarzem geriatrą" może sprawdzić się w Polsce.
- Ideałem byłoby zdezinstytucjonalizowanie opieki senioralnej, czyli zapewnienie jej w środowisku domowym starszej osoby, tam gdzie czuje się ona najlepiej - mówi prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski. - Właściwym kierunkiem byłoby zapewnienie większej liczby domów dziennego pobytu, organizacji opieki sąsiedzkiej, medycznych zespołów interdyscyplinarnych i inne działania, pozwalające seniorom pozostać w swoim otoczeniu. Taki model wymaga jednak współdziałania wielu instytucji, nie jest to tylko problem systemu ochrony zdrowia. I z tym właśnie jest największy kłopot. Powstają wprawdzie różnego rodzaju raporty i analizy, opracowywane w wielu ministerstwach - ale tak naprawdę nic z tego nie wynika, bo problem wymaga kompleksowych, a nie cząstkowych rozwiązań. Jacek Krajewski przyznaje, że pojawiają się dobre pomysły, jak np. projekt darmowych leków dla osób powyżej 75 r. życia, który pomimo swoich niedociągnięć jest krokiem w dobrym kierunku. To jednak stanowczo za mało:
- Leki 75+ to tylko mały kawałek mozaiki, składającej się z wielu elementów. Żeby zapewnić osobom starszym dobrą opiekę systemową, potrzeba koordynacji działań. Tego zupełnie nie widać, a cały ciężar spada na lekarzy POZ.


Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2020 ePartner.pl - Zielona Góra 2020