Kursy dla lekarzy POZ z opieki geriatrycznej

Koleżanki i Koledzy

Zamieszczam informacje na prośbę Departamentu Pielęgniarek i Położonych Ministerstwa Zdrowia, który to departament organizuje całkowicie bezpłatne kursy doskonalące dla lekarzy POZ z geriatrii.

Z pozdrowieniem

Marek TwardowskiW załączeniu szczegółowy wykaz kursów doskonalących dla lekarzy POZ z zakresu opieki geriatrycznej (wraz z terminarzem), realizowanych na terenie całego kraju w 2015 roku, w ramach projektu pn. „WSPARCIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PERSONELU MEDYCZNEGO W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rekrutacja uczestników na wszystkie kursy prowadzona jest tylko i wyłącznie przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Kleczewska 61/63, 01 – 813 Warszawa.

Zgłoszenia na kursy należy nadsyłać na adres e-mail: smr2@cmkp.edu.pl lub pocztą tradycyjną.

Osoba upoważniona do kontaktu - Pani Teresa Witkowska, tel: (22) 56 01 080 lub 608 590 580.

Szczegółowych informacji na temat kursów udziela Koordynator – Pani mgr Eliza Tatarczak, tel: 22 56 93 788, 608 555 402, e-mail: elizat@cmkp.edu.pl


Dokładne terminy i miejsca oraz szczegółowe informacje o kursach dostępne są w serwisach: Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej: www.geriatria.mz.gov.pl oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl
Załączniki

1. WYKAZ-KURSOW-LEKARZE-2015.doc

Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2023 ePartner.pl - Zielona Góra 2023