KONGRES KLR I PZ KARPACZ 28-30.05.2015Za nami 2014 rok. Bodaj najtrudniejszy w historii medycyny rodzinnej w Polsce. Wiele uczyniono, aby poddać w wątpliwość znaczenie opieki całościowej, wszechstronnej, kompleksowej, świadczonej z uwzględnieniem kontekstu rodzinnego i społeczności, w której pacjent żyje.
Skutkiem tego była polityczna decyzja umożliwienia kontraktowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej lekarzom innych, niż medycyna rodzinna, specjalności.
Miniony rok to także wprowadzane w POZ, na zamówienie polityczne, nieodpowiedzialne eksperymenty organizacyjne i finansowe. Ich efekty niekorzystnie rzutowały na prowadzących praktyki lekarskie i ich pacjentów. Protest lekarzy ograniczył skalę szkód jakie mogły powstać w wyniku zastosowania takich nieprzygotowanych rozwiązań.
Niezaprzeczalną wartością tych trudnych dni było zacieśnienie kontaktów i chęci współpracy między organizacjami naszego środowiska, dla których kluczową, najistotniejszą wartością jest dobrze funkcjonująca POZ. Gwarantem wysokiego poziomu opieki podstawowej jest organizujący ją lekarz rodzinny - praktyk, nauczyciel i naukowiec.
Dla celów politycznych zbrukano misję realizowaną przez specjalistów medycyny rodzinnej określając ich jako biznesmenów zainteresowanych tylko komercyjną stroną prowadzenia praktyki. To niesprawiedliwe i nieprawdziwe twierdzenie spowodowało szkody, z którym przyjdzie nam długo się borykać.
Temat najbliższego, XV Kongresu Medycyny Rodzinnej, brzmi ”Razem dla zdrowia”. Dobrze obrazuje on doświadczenia ostatnich miesięcy.
Nasza specjalizacja dla swojego rozwoju, wymaga zaangażowania wszystkich lekarzy rodzinnych i skupiających ich organizacji. Medycyna rodzinna musi być otwarta na współpracę z lekarzami innych specjalności, władzami samorządowymi, politykami i administratorami systemu.
Dla nas zawsze najważniejsza jednak będzie dobra opinia wyrażana o podstawowej opiece zdrowotnej w przeprowadzanych badaniach dotyczących satysfakcji pacjentów, która wyraźnie wskazuje, że współpraca pomiędzy nami układa się bardzo dobrze.
Podkreślamy, że realizując ideę współdziałania, dwie organizacje – Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Federacja Porozumienie Zielonogórskie podjęły się wspólnego przygotowania najważniejszego w Polsce edukacyjnego i naukowego wydarzenia w medycynie rodzinnej – XV Kongresu Medycyny Rodzinnej.
Wyrażamy nadzieję, że Kongres pokaże jak dużą wagę lekarze opieki podstawowej przykładają do edukacji, podnoszenia kwalifikacji i własnego rozwoju zawodowego. Dla osób zainteresowanych działalnością naukową będzie on stanowił miejsce prezentacji własnych badań i krytycznych dyskusji na ich temat. Natomiast lekarze, dla których organizacja praktyk i poprawa jakości świadczeń stanowią istotne zagadnienia, w czasie zbliżającego się spotkania będą mieli okazje do swobodnej wymiany poglądów i dzielenia się doświadczeniami.
Do udziału w XV Kongresie Medycyny Rodzinnej serdecznie zapraszamy lekarzy rodzinnych, innych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki, rezydentów medycyny rodzinnej, studentów medycyny, menedżerów zarządzających opieką zdrowotną, polityków i wszystkie zainteresowane osoby.
Liczymy, że majowe spotkanie spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających uczestników.

http://www.kongres2015.pl/

dr hab. med. Tomasz Tomasik
Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

dr Jacek Krajewski
Prezes Federacji Związków Pracodawców Lekarzy Rodzinnych Porozumienie ZielonogórskieDodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2024 ePartner.pl - Zielona Góra 2024