Kurs dla położnych

Koleżanki i Koledzy
Przesyłam informację WOK na temat kursu dla położnych, który ma na celu dokształcenie w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych .
Pełna informacja poniżej.
Pozdrawiam
Wojciech Perekitko
Prezes


Szanowni Państwo,

Prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych ( w załączeniu) osób chętnych do wzięcia udziału w kursie dokształcającym w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy – zwany dalej KURSEM/ szkoleniem (dedykowany zarówno dla położnych POZ oraz jak dotychczas położnych personelu AOS) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2014 r. na adres mailowy: woklubuski@wp.pl.W związku w wejściem w życie postanowień Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. 2013, poz. 1505) oraz Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:

• Nr 69/2013/DSOZ z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

• Nr 81/2013/DSOZ z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

pobieranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego jest realizowane w ramach:

a) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie położnictwa i ginekologii, jako porada z katalogu specjalistycznych świadczeń odrębnych,

b) podstawowej opieki specjalistycznej przez położną POZ.W świetle powyższego Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Gorzowie Wlkp. zorganizuje w listopadzie 2014 r. (dokładny termin zostanie podany w terminie późniejszym) kursu dokształcającego w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy – zwany dalej KURSEM/ szkoleniem (dedykowany zarówno dla położnych POZ oraz jak dotychczas położnych personelu AOS).ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW :

• Koszty po stronie organizatora KURSU (zabezpieczone przez WOK) = wynagrodzenia wykładowców, materiały szkoleniowe, koszty wynajęcia sali wykładowej, koszty obsługi technicznej, kawa, herbata, woda mineralna;

• Koszty po stronie uczestnika KURSU = dojazd, ewentualnie nocleg (kurs zostanie zorganizowany w godz. 9.00 – 19.00)W przypadku zakwalifikowania osoby chętnej do uczestnictwa w KURSIE istnieje konieczność podpisania zobowiązania do pokrycia kosztów organizacji szkolenia w przypadku nieuzasadnionej nieobecności osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa (koszt organizacji szkolenia rozumiany jako koszt poniesiony przez organizatora KURSU w przeliczeniu na 1 os.).Prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych ( w załączeniu) osób chętnych do wzięcia udziału w kursie dokształcającym w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy – zwany dalej KURSEM/ szkoleniem (dedykowany zarówno dla położnych POZ oraz jak dotychczas położnych personelu AOS) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2014 r. na adres mailowy: woklubuski@wp.pl.Z poważaniem

Renata Animucka

--------------------------------------------------------

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

woklubuski@wp.pl

tel/fax.: 095 7331 403

www.wok-lubuski.pl
Załączniki

1. X1-1-_FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.doc

Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2024 ePartner.pl - Zielona Góra 2024