Po Walnym Zgromadzeniu Członków


Koleżanki i Koledzy

W imieniu swoim i zarządu Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców POZ Porozumienie Zielonogórskie serdecznie Wam dziękuję za udzielenia nam tak jednoznacznego absolutorium na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 12 października 2013 roku.

Najważniejszym jednak punktem zebrania było omówienie projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna z dnia 20.09.2013. Po przedstawieniu przez prezesa zapisów zarządzenia odbyła się długa i gorąca dyskusja na zakończenie której przy pełnej sali przyjęto jednogłośnie uchwałę następującej treści:

Uchwała
Walnego Zgromadzenia Członków
Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej „POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE” z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 12.10.2013r.§ 1


Walne Zgromadzenie Członków stwierdza, że proponowane przez Prezesa NFZ zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna z dnia 20.09.2013 roku prowadzi do degradacji i w konsekwencji zniszczenia podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce, segmentu ochrony zdrowia dotychczas najlepiej ocenianego przez pacjentów.

Wyrażamy swój sprzeciw wobec proponowanych zapisów:
ponownego, ogromnego zwiększenia obciążeń biurokratycznych lekarzy i personelu medycznego, które w drastyczny sposób ograniczą dostęp do świadczeń medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej bezkrytycznego przyjęcia wadliwego i pełnego błędów systemu eWUŚ jako kryterium określającego status ubezpieczenia pacjenta pogłębiającego się zmniejszania finansowania świadczeń medycznych poz, co w bolesny sposób uderza w naszych pacjentów, a także spowoduje redukcję i zwolnienia personelu medycznego, którego i tak dramatycznie zaczyna brakować w Polsce
Tym samym podpisanie kontraktów na 2014 rok na zaproponowanych warunkach uważamy za niemożliwe do przyjęcia.

Jednocześnie w naszej ocenie cała wina i odpowiedzialność za skutki społeczne jakie niesie ze sobą ewentualne wprowadzenie w życie zapisów proponowanego zarządzenia spada na rządzących ochroną zdrowia w Polsce.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z poważaniem
Wojciech Perekitko
Prezes


Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2024 ePartner.pl - Zielona Góra 2024