PZ w sprawie niewykorzystanych środków

Stanowisko Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego w sprawie przeznaczenia niewykorzystanych środków finansowych przewidzianych planem finansowym NFZ na podstawową opiekę zdrowotną w roku 2006.

Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego oczekuje:

1) rozliczania co najmniej raz na kwartał niewykorzystanych środków finansowych przewidzianych planem finansowym NFZ na podstawową opiekę zdrowotną w roku 2006 i wynikających z różnicy pomiędzy liczbą ubezpieczonych i liczbą pacjentów zapisanych na listach aktywnych lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

2) dokonywania podziału środków finansowych, o których mowa w pkt 1), pomiędzy świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z wyłączeniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej (ambulatoryjnej i wyjazdowej) oraz transportu sanitarnego, do końca miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym.

Mariusz Wójtowicz
Komisarz PZ

Marek Twardowski
Główny Negocjator PZ
Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2024 ePartner.pl - Zielona Góra 2024