Oświadczenie PZ

Warszawa 8 czerwca 2005

OŚWIADCZENIE
POROZUMIENA ZIELONOGÓRSKIEGO

Porozumienie Zielonogórskie jako strona negocjacji warunków ogólnych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej uważa dzisiejszą decyzje przełożenia terminu negocjacji za nietrafną. Powyższa propozycja zgłoszona przez Prezesa NIL zmierza do ujednolicenia stanowisk wszystkich reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców poza normalną procedurą negocjacji oraz zaburza i przewleka tę procedurę.

NFZ znajduje się obecnie w momencie przygotowywania planu finansowego na rok 2006. Ograniczenie możliwości zaprezentowania pełnej argumentacji przez świaczeniodawców w znacznej mierze zmniejszy wiedzę NFZ o rzeczywistych potrzebach systemu opieki zdrowotnej. Stwarza to takie zagrożenie dla każdej z grup świadczeniodawców, że wynegocjowane w ten sposób warunki ogólne będą tylko papierowym dokumentem. Nie będą one służyć poprawie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz poprawiać jakości świadczonych dla naszych pacjentów usług.
Zdaniem Porozumienia Zielonogórskiego tylko przedstawienie pełnej argumentacji przedstawicieli reprezentatywnych organizacji swiadczeniodawców w ramach negocjacji da pełna wiedze na temat aktualnych problemów naszego środowiska. Wiedzę tę posiądą nie tylko jego przedstawiciele ale także płatnik. Uzyskanie konsensusu w takich warunkach ma znaczenie większe niż wyłącznie opracowanie ujednoliconego dokumentu powstałego w NIL, gdzie cała niezwykle istotna argumentacja pozostaje w murach jej siedziby.
Zawieranie kompromisów pomiędzy poszczególnymi grupami świadczeniodawców, zdaniem PZ, dotyczy zagadnień drobnych. Obecne problemy systemu opieki zdrowotnej, ciągły deficyt środków, wymusza zdecydowane występowanie wszystkich reprezentatywnych grup świadczeniodawców ponieważ ich problemy nie mogą być rozwiązane za pomocą zawierania wewnętrznych kompromisów. Te problemy muszą zostać załatwione systemowo a tu zaangażowany musi zostać płatnik oraz decydenci polityczni.
Jednocześnie chcemy podkreślić, że w dzisiaj Zespół Negocjacyjny PZ był w pełni przygotowany do podjęcia merytorycznej i konstruktywnej pracy w ramach ustawowych negocjacji.

Zespół Negocjacyjny PZ

Marek Twardowski
Bożena Janicka
Jacek Krajewski
Mariusz Wójtowicz
Agnieszka Jankowska-Zduńczyk
Janusz TylewiczDodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2023 ePartner.pl - Zielona Góra 2023