Pismo do Romana Danielewicza

Zielona Góra 04.05.2005

Roman Danielewicz
Dyrektor
Departamentu Szkolnictwa
Wyższego


Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo znak MZ-NSU-0212-2554-1/AK/05 informuję, że Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie", zrzeszające lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z 14 województw Rzeczpospolitej Polskiej, stoi na stanowisku, że prawa pozwalające na wykonywaniu praktyki medycznej w ramach ogólnej praktyki medycznej w ramach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w odniesieniu do Polski po dniu 1 maja 2004 w związku z dostosowaniem do wymogów art.36 ust.1-2 Dyrektywy 93/16/EWG, powinny przysługiwać wyłącznie specjalistom II stopnia z medycyny rodzinnej, natomiast lekarzom posiadającym niezależnie od stopnia specjalizację z chorób wewnętrznych, pediatrii lub medycyny ogólnej, przysługiwać po okazaniu świadectw pracy informujących o przepracowaniu co najmniej 5 lat jako udzielającego świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, z którym zawarto umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy pełnym wymiarze zatrudnienia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, z którym zawarto umowę
o udzielanie wyłącznie tego zakresu świadczeń.
Lekarze innych specjalności mogą się ubiegać o nabycie tych praw, jeżeli do 30 kwietnia 2004 r. przepracowali co najmniej 10 lat w podstawowej opiece zdrowotnej w pełnym wymiarze zatrudnienia.
Powyższy okres zatrudnienia winien być udokumentowany świadectwami pracy a ewidencja uprawnionych lekarzy winna być prowadzona w Okręgowych Izbach Lekarskich właściwych miejscu wykonywania zawodu.
Uzasadnienie:
Definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawarta w proponowanym brzmienia art.5 pkt 13 b jest zbiorem otwartym, przez co czyni go nieprecyzyjnym.
Propozycja takiego brzmienia zapisu umożliwia wypełnienie tej definicji praktycznie każdemu lekarzowi zarówno bez specjalizacji jak i z każdą specjalizacją dowolnego stopnia jeżeli spełnia warunek zatrudnienia lub wykonywania zawodu u świadczeniodawcy z którym Fundusz zawarł umowę nie tylko na zakres podstawowej opieki zdrowotnej
Dotyczy zwłaszcza częstych przypadków łącznego zawierania umów przez Fundusz z Zakładami Opieki Zdrowotnej na zakres zamkniętej, ambulatoryjnej, specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej.
Z tego samego powodu nie do przyjęcia jest zapis proponowanego przepisu przejściowego.
Wnosimy o uwzględnienie treści naszej propozycjiDodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2022 ePartner.pl - Zielona Góra 2022