Komunikat

Warszawa 18.02.2005 r.
Informuję wszystkich członków Porozumienia Zielonogórskiego, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z moim udziałem na temat problematyki "Organizacji POZ". Ministerstwo Zdrowia było reprezentowane przez Sekretarza Stanu Zbigniewa Podrazę oraz innych urzędników Ministerstwa Zdrowia. Ze strony NFZ uczestniczył Prezes d/s medycznych Michał Kamiński, ze strony Kolegium Lekarzy Rodzinnych Prezes Adam Windak.

Przekazuję najważniejsze informacje z tego spotkania.
1.Sprawozdawczość w POZ w formie tabelarycznej będzie obowiązywać nie tylko na rok 2005, ale także na czas nieokreślony.
2.W najbliższym czasie będzie konsultowany projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kompetencji lekarza POZ.
3.W najbliższym czasie będzie konsultowany projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia odnośnie wymogów sanitarno-epidemiologicznych w NZOZ-ach i praktykach lekarskich. Rozporządzenie to jak stwierdził Zbigniew Podraza będzie na pewno wydane do czerwca 2005 r.
4.Na dalszych spotkaniach musi dojść do konsensusu w sprawie szczepień ochronnych (związane będzie to ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia).
5.Poruszono tzw. "dzikie" tworzenie placówek POZ przez szpitale – wszelkie nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu winny być zgłaszane Dyrektorom Wojewódzkich Funduszy i skutkować winno to kontrolą – zasady funkcjonowania POZ w 2005 r. dotyczą wszystkich jednakowo (stanowisko Prezesa d/s medycznych Michała Kamińskiego).

Kolejne spotkanie odbędzie się w niedługim czasie. Spotkanie było rzeczowe i przebiegało w dobrej atmosferze.

Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego PZ
Marek Twardowski członek Sekretariatu PZ


Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2024 ePartner.pl - Zielona Góra 2024