Uchwała nr 5/VII P r e z y d i u m

Uchwała nr 5/VII P r e z y d i u m
"POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO"
FEDERACJI ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA
z dnia 9.10. 2004r. w Otmuchowie
w sprawie wyboru Komisarza Elekta na dotychczasową kadencję

Działając na podstawie §16 ust. 11 Statutu Federacji Prezydium, uchwaliło co następuje:

§ 1

Wybiera się na Komisarza Elekta Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego na obecną kadencję,
tj. od lipca do grudnia 2004r. dr Bożenę Janicką z Wielkopolski.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz PZ
Robert Sapa

Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2023 ePartner.pl - Zielona Góra 2023