Powołanie instytutu standaryzacji odłożone na później

Polska Agencja Prasowa podała, że na dzisiejszym posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia zapadła decyzja o wykreśleniu z projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych działu IV dotyczącego powołania instytucji odpowiedzialnej za określenie koszyka świadczeń oraz standaryzację i wycenę procedur medycznych. Jej utworzenie ma nastąpić na mocy odrębnej ustawy.

Powołanie niezależnej od Ministerstwa Zdrowia instytucji, której zadaniem byłoby między innymi przygotowanie listy świadczeń finansowanych ze środków publicznych, popiera przeważająca większość środowiska medycznego i wszystkie kluby parlamentarne. Zgoda na utworzenie takiej instytucji nie oznacza jednak pełnego porozumienia w sprawie sposobu jej powoływania i funkcjonowania. Konkretne propozycje w tej sprawie przygotowali rząd i Platforma Obywatelska. Projekty te różnią się między sobą, ale wydają się możliwe do pogodzenia. Sejmowa Komisja Zdrowia zdecydowała jednak jak najszybciej dokończyć prace nad ustawą zdrowotną, odkładając powołanie takiego urzędu na później, w innym akcie prawnym.

W projektach rządowych oraz propozycjach PO przewijały się różne nazwy planowanej instytucji: Agencja Oceny Technologii Medycznych (pierwotny projekt rządu), Urząd Oceny Procedur Medycznych (ostatnia autopoprawka rządu) lub Instytut Standaryzacji i Taryfikacji (propozycja PO). Różnie określane są też jej kompetencje - szerszy zakres zadań od proponowanego przez rząd znalazł się w poprawkach Platformy. Zgodnie z tymi propozycjami Instytut zajmowałby się nie tylko ustalaniem koszyka świadczeń finansowanych ze środków publicznych i wyceną kosztów świadczeń, ale również opracowywaniem zasad ich finansowania, przygotowywaniem projektów receptariuszy i list leków refundowanych, oceną technologii medycznych i bezpieczeństwa świadczeń zdrowotnych, promocją EBM i standaryzacją procedur.


Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2024 ePartner.pl - Zielona Góra 2024