Polskie dyplomy akceptowane w Wielkiej Brytanii

General Medical Council, instytucja odpowiedzialna za rejestrację lekarzy w Wielkiej Brytanii, poinformowała, że instytucje polskie dopełniły formalności i dostarczyły wszystkie niezbędne informacje potwierdzające, że dyplomy polskich lekarzy spełniają unijne wymogi. Nasi lekarze będą więc mogli ubiegać się o pełny wpis do rejestru lekarzy w Wielkiej Brytanii i podejmować tam pracę na podstawie dyplomu polskiej uczelni i dokumentów wydawanych przez Izbę Lekarską.

Listę dokumentów niezbędnych do rejestracji podaje GMC na swojej stronie internetowej (http://www.gmc-uk.org/). Można tam także wypełnić formularz rejestracyjny. Polscy lekarze starający się o rejestrację w Wielkiej Brytanii powinni przede wszystkim wypełnić formularz, a potem dostarczyć na adres GMC następujące dokumenty (przetłumaczone na angielski):
# dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem "lekarza",
# certyfikat wydany przez izbę lekarską potwierdzający zgodność tego dyplomu ze standardami unijnej dyrektywy w sprawie kształcenia medycznego (93/16/EEC),
# zaświadczenie dotyczące postawy etycznej (Certificate of Good Standing - CGS) wydane przez odpowiednią regionalną izbę lekarską,
# dokument tożsamości.
Osoby, które ukończą studia po 1 maja 2004 r., będą musiały także dołączyć świadectwo zdania Lekarskiego Egzaminu Państwowego.

Podobna procedura obowiązuje lekarzy z Czech, Łotwy i Węgier. Status absolwentów uczelni medycznych z Litwy i Słowenii jest w trakcie wyjaśniania, natomiast dyplomy z pozostałych państw, które 1 maja weszły do Unii Europejskiej, na razie uznano za niespełniające wymogów dyrektywy 93/16/EEC.


Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2023 ePartner.pl - Zielona Góra 2023