KOMUNIKATY LUBUSKIEGO PZ ››


Stanowisko Porozumienia Organizacji Lekarskich w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich z dnia 14 listopada 2018 r.

W związku z wprowadzeniem ustawą obligatoryjnego terminu wejścia w życie od 1 grudnia elektronicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy Porozumienie Organizacji Lekarskich postanawia:
1. Po konsultacjach z przedstawicielami środowiska lekarskiego utrzymać sposób orzekania o niezdolności do pracy przez lekarzy w postaci wypisywania zaświadczeń papierowych we wszystkich przypadkach utrudnień w realizacji zwolnień elektronicznych (e-zwolnień). Projekt druku odnośnego zaświadczenia jest załącznikiem do stanowiska POL.
2. Wezwać Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do podjęcia pilnej inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wycofania się z obligatoryjnego wprowadzenia e-zwolnień.
3. Wypisywanie e-zwolnień może być wprowadzone wyłącznie fakultatywnie i rozwijane w miarę uzyskiwania pełnej sprawności personelu, zabezpieczenia sprzętu i organizacji systemu informatycznego służącego temu celowi.
4. Wszystkie konieczne działania podejmowane w celu wypisywania elektronicznych zwolnień przez lekarzy muszą być skoordynowane w czasie w zakresie zapewnienia niezawodnej infrastruktury teleinformatycznej i uzgodnione ze środowiskiem lekarskim.
5. Przedwczesne wprowadzenie zaproponowanych przez MRPiPS i ZUS rozwiązań spowoduje dezorganizację systemu udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności w POZ i AOS oraz ograniczenie dostępności dla pacjentów, a także przy nieszczelności systemu, może narażać na ujawnienie tajemnicy lekarskiej.
6. Obie formy lekarskich zaświadczeń o niezdolności do pracy powinny być finansowane ze środków publicznych.
POL stoi na stanowisku, że Państwo powinno zapewnić odpowiednie warunki dla realizacji obligatoryjnych świadczeń. Członkowie naszych organizacji wyrażają wolę ewolucyjnej informatyzacji systemu ochrony zdrowia i aktywnego uczestniczenia w tym procesie.

Zal.zaswiadczenie.pdf

Naczelna Izba Lekarska
Polska Federacja Pracodawców Prywatnych Ochrony Zdrowia
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
Federacja Porozumienie ZielonogórskieElektroniczne zwolnienia: tak, ale bez przymusu


Spróbujmy spojrzeć na e-ZLA bez emocji


List otwarty do Premiera Mateusza Morawieckiego


Co dalej z POZ?


15 lat Porozumienia Zielonogórskiego


Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,


Z głębokim żalem i smutkiem informujemy,Pacjent zagraniczny ››


Dokumenty uprawniające

Pacjent unijny krok po kroku

Rozliczenia pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ

Wzory dokumentów uprawniających

Najczęściej zadawane pytania

Dane kontaktowe LOW NFZOferta dla lekarza ››
LUBUSKIE PZ STRONA KODOWANA ››

  Komunikat w sprawie e-ZLA
  Wybory Prezesa i Zarządu Lubuskiego PZ - 10.11.2018 r.
  Newsletter Federacji PZ XII
  Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków-plan
  Kolejne spotkanie w sprawie eZLA
  Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków
  Newsletter Federacji PZ XI
  Kolejny aneks
  Udostępnianie dokumentacji medycznej dla ZUS lub KRUS
  Ważny komunikat bieżący
KOMUNIKATY FEDERACJI PZ ››

  E- zwolnienia - tak, ale gdy system będzie gotowy
  Przychodnia to nie laboratorium kryminalistyczne
  Walka o wyższe środki na zdrowie trwa
  Rekordowa liczba porad i badań w POZ
  Nie ma pomysłu na opiekę senioralną
  Kwalifikacja lekarza na kolonie niepotrzebna
  Oświadczenie OZZL
  ZUS poprawia system e-zwolnień
  Co ma NFZ do kart zgonów
  Spotkanie Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia
  I. Z pytań do Zarządu... jeśli informacja jest Ci przydatna,
     wydrukuj i zachowaj
II. Prawo w Praktyce Lekarza POZ ››

  Informacja dot. osób do kontaktu w sprawie stwierdzania zgonu w powiatach woj. lubuskiego
  Stosowanie Xarelto
  Karta Informacyjna E.M.I.
  Obowiązek sprawdzania nowo zatrudnianych pracowników w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  Zwolnienia lekarskie do sanatorium
  Zmiany w prawie pracy od 2018r.
  Przypomnienie o obowiązku wypełniania kart zgłoszenia nowotworu złosliwego MZ/N-1a
  Przechowywanie dokumentacji medycznej
  Rozliczanie cudzoziemców
  Kontakty z firmami
Szkolenia, zjazdy i sympozja naukowe ››
  Konferencja Postępy w Kardiologii – Zielona Góra, 21.04.2018 r.
  Szkolenie: „Pacjent uzależniony - problem częsty i niedoceniany” 28.10.2017 r. Zielona Góra
  Szkolenie: „Pacjent uzależniony - problem częsty i niedoceniany” 27.10.2017 r. Gorzów Wlkp.
  Psychiatria w POZ – bezpłatne szkolenie Zielona Góra 13-15 X 2017 r.
  Lekarze PZ na Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
  Konferencja w Zielonej Górze 22.09.2017
Praca dla lekarzy w lubuskim ››
  Praca dla lekarza -Zielona Góra
  Praca dla lekarzy Zielona Góra
  ZASTĘPSTWA W POZ
  Oferta Pracy Kostrzyn Nad Odrą
  Praca dla lekarza - Niedoradz
  Praca w Nietkowicach


Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2018 ePartner.pl - Zielona Góra 2018