Ważne komunikaty ››


Konferencja on-line z dziedziny chorób płuc

Koleżanki i Koledzy

Przedstawiam informację Federacji Porozumienie Zielonogórskie o konferencji on-line.

Z pozdrowieniem
Marek Twardowski


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji on-line dotyczącej najnowszych doniesień w dziedzinie chorób płuc po kongresie ATS w San Francisco.

Konferencja odbędzie się we wtorek 24 maja 2016r. o godz. 19.00 Wykłady poprowadzą znane autorytety z dziedziny chorób płuc. Wykłady będą prowadzone w języku polskim.

Po wykładach przewidziano czas na sesję pytań i odpowiedzi- będzie można zadawać pytania poprzez funkcję czatu.

By dołączyć do transmisji należy wejść w poniższy link i zarejestrować się (lub zalogować, jeżeli ma się konto na tvmed.pl).

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/04/rozporzadzenie-z-30-marca-2016-r.pdf

Kursy BHP dla lekarzy rodzinnych

Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej.
Trwają negocjacje rodzinnych z NFZ
Zawierające istotne zmiany w POZ zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej to sformalizowanie uzgodnień między ministrem zdrowia a Porozumieniem Zielonogórskim z grudnia ub. r. PZ wciąż negocjuje warunki aneksowania umów, obowiązujących od lipca 2016 r. – ich ostateczny kształt nie jest jeszcze przesądzony.

Prezes NFZ Andrzej Jacyna przedstawił zespołowi negocjacyjnemu Porozumienia Zielonogórskiego projekt zarządzenia podczas spotkania 5 maja b.r.

– Zawarte w nim zmiany (stawka bazowa w wys. 144 zł rocznie, zniesienie wyliczania wskaźnika badań diagnostycznych i sprawozdawczości indywidualnej według PESEL od kwietnia oraz obowiązek sprawozdawczości zbiorczej z badań diagnostycznych za pierwsze półrocze tego roku do 20 lipca 2016 r.) zostały zaakceptowane, ponieważ formalizowały najważniejsze kwestie uzgodnione w grudniu ub. r. przez PZ z ministrem zdrowia – komentuje członek zespołu negocjacyjnego PZ Marek Twardowski. – Dodatkowo w projekcie znalazły się zapisy, dotyczące okresu po 1 lipca b.r. Zasugerowaliśmy, by teraz z nich zrezygnować i dopracować szczegóły. Sugestia ta została przyjęta, co znalazło ostateczny wyraz w zarządzeniu opublikowanym dzień po naszym spotkaniu, czyli 6 maja.

Porozumienie Zielonogórskie przedstawiło prezesowi NFZ także warunki niezbędne do realizacji świadczeń w POZ od 1 lipca 2016 r. Marek Twardowski uważa jednak, że za wcześnie jest ujawniać szczegóły.

– Uważamy, że jeśli dwie strony zasiadają do rozmowy, nie ujawnia się jej treści aż do czasu, gdy zapadną wspólne uzgodnienia – dodaje Twardowski, podkreślając dobrą atmosferę obecnych negocjacji oraz zrozumienie ze strony prezesa NFZ trudnej sytuacji w ochronie zdrowia.

PZ ma nadzieję na rozstrzygnięcia korzystne dla POZ, ale zastrzega, że kształt umów, jakie mają obowiązywać od 1 lipca b.r. nie jest jeszcze przesądzony.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie, skupiające 2,5 tys. podmiotów leczniczych POZ (pod opieką ok. 14 mln pacjentów) jest jedyną reprezentatywną organizacją świadczeniodawców POZ w naszym kraju.Spotkanie z Prezesem NFZ

Dzisiaj – 5 maja 2016 – odbyło się spotkanie Zespołu Negocjacyjnego Porozumienia Zielonogórskiego z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzejem Jacyną.
Strony uzgodniły, że od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują następujące zasady pracy w POZ:
1. Sprawozdawczość indywidualna według PESEL przestaje obowiązywać od miesiąca kwietnia (ostatnia obowiązywała za miesiąc marzec)
2. Sprawozdawczość zbiorcza z badań diagnostycznych za pierwsze półrocze tego roku ma być wykonana do 20 lipca 2016 r.
3. Od pierwszego kwietnia zostaje zniesione wyliczanie wskaźnika badań diagnostycznych.
4. Od 1 kwietnia 2016 wszyscy lekarze POZ otrzymują stawkę bazową roczną w wysokości 144 zł.

Zespół przedstawił warunki niezbędne do realizacji świadczeń w POZ od 1 lipca 2016 – Prezes NFZ przyjął to do wiadomości i szczegółowej analizy. W stosownym czasie strony spotkają się ponownie w tej sprawie.

Jacek Krajewski
Marek Twardowski
Teresa Dobrzańska-Pielichowska
Marek Sobolewski
Tomasz Zieliński


Pacjent zagraniczny ››


Dokumenty uprawniające

Pacjent unijny krok po kroku

Rozliczenia pomiędzy Świadczeniodawcą a NFZ

Wzory dokumentów uprawniających

Najczęściej zadawane pytania

Dane kontaktowe LOW NFZOferta dla lekarza ››Lubuskie - PZ ››

  ANEKS
  ANKIETA
  Zalecenia diagnozowania i leczenia POChP w gabinecie lekarza rodzinnego
  Zaświadczenia lekarskie
  Karty kolonijne
  Komunikat bieżący
  Sprawozdawczość indywidualna i zbiorcza
  Ważna informacja bieżąca
  Grypa 2016/2017
  Aneksy
  Szczepionki od 1 kwietnia 2016
  Przypomnienie o Dychowie
Komunikaty PZ ››

  Stanowisko MZ: Powołanie koronera jednak zadaniem powiatu
  Elektroniczna dokumentacja rozwiązuje wieloletni spór o oryginały
  Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia
  Spotkanie Porozumienia Zielonogórskiego z szefem NFZ
  POZ dla każdego – minister realizuje kolejny postulat Porozumienia Zielonogórskiego
  Strategia zmian w POZ coraz bliżej
  Minister dotrzymuje słowa – mniej sprawozdawczości w POZ
  Raport o prawnych absurdach powstanie do 30 kwietnia
  Niepokojące objawy niegroźnej infekcji
  Leków dla seniorów nie przepisze lekarz NiŚOZ
  Lista Twardowskiego – przepisy do skasowania lub zmiany
  Joanna Zabielska-Cieciuch najlepsza wśród lekarek w plebiscycie Kobiety Medycyny
Prawo dla lekarza ››
  Program szczepień ochronnych na 2016
  Stwierdzanie zgonów
  Gruźlica-procedura
  Czas przechowywania deklaracji w POZ
  Zaświadczenia na basen i zajęcia dodatkowe
  Zaświadczenia na testy sprawnościowe dla kandydatów na strażaków i na policjantów
  Zaświadczenia na WF (w tym na basen)
  Szkolenia BHP u pracodawców
  Udostępnianie dokumentacji medycznej
  Niebieska Karta-procedury


Oferta dla lekarzy ››
  Praca dla lekarza-Kostrzyn nad Odrą
  Praca w Nietkowicach
  PRACA DLA LEKARZA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
  PRACA DLA LEKARZA-ŻARY
  STAŁA PRACA DLA LEKARZA W NOWEJ SOLI
  Praca dla lekarzy-Zielona Góra


Szkolenia, zjazdy ››
  Wczesna diagnostyka chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży
  II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PSYCHOONKOLOGICZNA ŻAGAŃ
  Żywienie i pielęgnacja pacjenta przewlekle chorego. Produkty i preparaty wspomagające w opiece.
  KARMIENIE PIERSIĄ–STANDARD W OPIECE OKOŁOPORODOWEJ
  Konferencja \"Forum Menadżerów Służby Zdrowia\"
  Standardy postępowania dietetycznego 2015 - otyłość
Dodatkowe informacje     Dane Lubuskiego PZ  
ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  FEDERACJA PZ
  Dolnośląski - POZ
  Dolnośląski - Specjalistyka
  Opolski
  Śląski
  Małopolski
  Podkarpacki
  Lubelski

ADRESY ZWIĄZKÓW REGIONALNYCH

  Świętokrzyski
  Łódzki
  Mazowiecki
  Podlaski
  Warmińsko-Mazurski
  Kujawsko-Pomorski
  Pomorski

 

 
Adres i godziny pracy
al. Niepodległości 16 p. 9. I-wsze piętro
65-048 Zielona Góra
Tel/Fax, e-mail
tel/fax (068) 320 26 89 kom. 605 827 361
e-mail:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1600

 
Pobierz program umożliwiający
odczytywanie dokumentów
przez nas zamieszczanych

Stronę zoptymalizowano do rozdzielczości 1024x768,
szczególnie polecana przegladarka to Firefox

  Konto bankowe
Nr konta Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest następujacy
BANK PEKAO SA oddział Zielona Góra
71 1240 6843 1111 0000 4980 9482
 
© 2002-2016 ePartner.pl - Zielona Góra 2016